Udlej for 42,- kr. per måned eller sælg!

1)     Leje

For at kunne leje gennem Kbh Kunstudlejnings hjemmeside, skal handelsbetingelser accepteres inden der tjekkes ud i webshoppen. 

Prisen for leje er kr. 42,- pr. måned, som betales forud. Leje af det enkelte kunstværk er løbende og uden binding.

Det påhviler lejer selv at afhente det lejede hos den pågældende kunster, eller det kan sendes gennem Post Nord mod betaling af fragt. 

 

2)     Salg og fakturering

Kunstnere kan sælge egne værker med kunstnermoms hos Kbh Kunstudlejning, når salget foregår i kunstnerens eget navn og kunstneren har ejendomsret til kunstgenstanden, indtil salget sker. 

Det er således en forudsætning, at Kbh Kunstudlejning kun medvirker som formidler i forbindelse med salget, og at Kbh Kunstudlejning har en aftale med kunstneren om salg. Det er karakteristisk for et sådant salg, at en køber kan rette eventuelle krav i anledning af handlen direkte mod kunstneren.

Skat har fastsat følgende retningslinjer for moms ved kunstneres salg af egne værker, hvor et galleri forestår faktureringen (SKM2008.144.Skat) :

 

  • 1. Faktureringen skal ske i kunstnerens navn og for dennes regning.
  • 2. Kunstnerens navn, adresse og cpr./cvr./se – nummer skal fremgår af fakturaen.
  • 3. Fakturaen skal indeholde en fortløbende nummerering, som ikke må kunne forveksles med galleriets nummerserie for egne salg.

 

 3)     Skader mv.

Skader under leje: Ansvar for skade påført under leje påhviler lejer, der skal yde erstatning til udlejer for det pågældende værks fulde salgspris. Salgsprisen er fastsat af udlejer og fremgår af Kbh Kunstudlejnings hjemmeside.

Skader under transport: Ansvar for skade påført under transport ved selvhentning, påhviler lejer, og der gælder samme regler som ved skade under leje. Ved fragt med Post Nord gælder reglerne fastsat af Post Nord. 

 

Misligeholdelse af lejeaftale: Bortkommer det lejede gælder samme regler som ved skade påført under transport og leje. Kbh Kunstudlejnings handelsbetingelser er juridisk bindende og misligeholdelse kan medføre retslige handlinger.

KUNSTNERINFO*

Er du momsregistreret?

Så skal du udfylde feltet ‘SE/CVR-nummer’

Er du ikke momsregistreret?

Så skal du udfylde feltet ‘CPR-nummer’ 

Ifølge SKAT.dk’s regler for salg gennem et galleri gælder, at kunstnerens SE/CVR-nummer eller CPR-nummer skal angives.

Download: (Vejledning til faktura ved anvisningssalg).